Обединтетите Нации во следниот месец ќе го верификува членството на Интернационалната Ромска Убија -ИРУ и ќе му се додели ЕКОСОК бројот.

Оваа потврда и повраток на ИРУ во ОН е многу важен елемент за повторно заживување на ИРУ кој по одржаниот 10 Конгерс во 2016 година беше даден како приоритет на цел.

Инаку во минатото кога ИРУ во 1979 година беше примен во ОН, по неколку години го загуби тоа членство во ОН.

Овој состав на ИРУ ја постигна цел и со неговите преставници ќе заминат во Њујорк каде ќер ги презентираат своите планови и стратегии кога е во прашање интересот на Ромската Нација.

Почитувани делегати, и членови на ИРУ, Браќа и сестри!

 

Ми преставува како Престедател на ИРУ огромна чест и задоволство да  Ве информирам и да ја споделам оваа за нас како ИРУ многу важна информација.

Всушност од самиот почеток на нашето заедничко делување од Конгресот на ИРУ во март 2016 година во Скопје, заложбите за регулирање на обврските и задачите со повеќе меѓународни институции и фондации како во Европа така и во светот полека но сигурно се остваруваат.

 

Една од нашите пропишани цели како дел од Планот и програмата на работење на ИРУ беше и регулирање на односите и функционирање на ИРУ во рамките на делување на ЕВЗ Фондацијата во Берлин. Р.Германија.

На неколку годишното недоразбирање на двете страни на ИРУ , од една страна ИРУ - Виена чиј претседател е Зоран Димов, и ИРУ -Латвија чиј претседател е Нортмунд Рудевич им е ставено крај. 

Во рамките на претхдоните активности за состанок и помирување, кое беше одржано на 23 јануари 2018 во Берлин - Германија во просториите на ЕВЗ Фондацијата, се одржа средба помеѓу двете страни. На таа средба покрај претседателите на двете ИРУ, Димов и Рудевич беа присутни и Иван Бариев од Русија, Груја БУмбу од Романија, Василиј Драгој од Молдавија, Роман Чонјански од Полска како и двајцата адвокати Др Франк Репенхаген од Германија и Бари Фишер од САД.

За прв пат во историјата на Ромскиот Традиционален Крис, на 13 Октомври 2017 година во Белград беше промовиран Кодексот на однесување на Крисот.

Ова значеше уште поцврста верба во работата на членовите на Ромскиот Традиционален Крис, кој ја земаа обврската за целосно и професионално извршување на својата задача како ромски крисари.

Кодексот беше промовиран и образложен пред присутните делегати во Сава Центар - Белград за време на Парламентарната средба на ИРУ на 13 .10.2017 година.

Со промената на новиот состав на Претседателство на ИРУ на чие чело веќе година и пол е Зоран Димов, и учеството на Асамблеата на ЕРТФ во Стразбур, го потврди нсвојот статус на најстара и респектабилна светска ромска организација, на последниот ден од состанокот беше донесена одлука за формирање на Ексузитивниот Комитет на ЕРТФ , кој ќе биде како еден од важните столбови во Советот на Европа во Стразбур за решавање на ромските прашања , антициганизмот и емиграцијата.

Со ова директно ЕРТФ и сите нејзини придружни организации и даде до значај дека ИРУ работи отворено, транспарентно и црвсто во решавање на сите горливи прашања со кои се поврзани Ромската популација.

Меѓу другото во овој Комитет покрај Претседателот на ЕРТФ Миранда Вуолсантра, и Претседателот на ИРУ Зоран Димов, се и меѓу другите Ашмет Елезовски од НРЦ, Ларс Деметри пратеникот од редовите на ПЦЕР Самка Ибраимовски, Рутко Кавчински и други.