Нелегалната ИРУ 71, нејзиниот преставик Дорин Чоаба и членовите се повторно на удар во јавноста и на тапет од страна на Традиционалниот Ромски ИРУ Крис.

Ова е се поради тоа што на 20-21 април годинава во своето родно место Сибиу во Романија.

Познавајќи го како човек кој на секој начин сака да е „во центарот на вниманието, и неговите апетити да се преставува меѓу напатениот ромски народ од Романија како „нивни крал - лидер„ му текна минатиот петок и сабота на 20 и 21 април да направи настан со неговата невалидна и никаде непризната ИРУ1971 именувајќи го тој настан како 11-ти Конгрес.

Според планот и динамиката на активностите на ИРУ , првата Парламентарна сесија за 2018 ќе се одржи од 25 до 27 мај во Пула, Р.Хрватска. 

За време на Парламентарната сесија покрај учеството на делегатите на ИРУ од над 25 држави , кои според најавите покрај дискусиите во врска со состојбата на Ромите во своите држави, ќе има и дискусии од внатреѓшен интерес на ИРУ во повеќе сегменти.

Исто така важно е да се напомене дека на дневниот ред на оваа Парламентарна сесија на ИРУ свое учество какои гости и учесници ќе земат и повеќе владини и институционални преставници од Р.Хрватска, како што е потпреседателот на Владата на Хрватска г-дин Фурио Радин, Ален Тахири - Канцеларија за човекови права  и правата на националните малцинства во Владата на Р.Хрватска, Саборскиот преставник на Ромите Вељко Кајтази, градоначалникот на градот Пула  и други преставници од Ромскиот НВО и бизнис сектор.

По одржување на Првиот Светски Ромски Конгрес во 1971 година во Опрингтон - Лондон (Велика Британија) кој тогаш беше делумно финансиран од страна на Светскиот совет на црквите и Владата на Индија е всушност старт на функционирање на Интернационалната Ромска Унија - ИРУ.

На тој настан присуствуваа 23 делегати - преставници од 9 тогашни држави (Чехословачка, Финска, Норвешла, Франција, Велика Британија, Германија, Унгарија, Ирска, Шпанија и Југославија) како и набљудувачи од Белгија, Канада, Индија и САД.

На тој Прв Конгрес на ИРУ исто така беше формирана и Комисија и под комисии кој ќе работат во полето на Социјалата, Образование, Воени злосторства, јазикот и културата.

Почитувани Роми и пријатели

Денес кога одбележуваме 47 години од денот на воспоставување на темелите на идентитетот на Ромите на интернационално ниво, и истовремено официјално назначување на ромското знаме и химна, чувствувам потреба да ги презентирам моите видувања и истовремено видувањата на нашата организација ИРУ кој е втемелувач , иницијатор и главниот протагонист за одбележување на овој значаен ден за Ромската нација низ целиот свет, каде многу често други ромски организации , интелектуалци, ромски политички партии намерно или игнорантски го избегунваат фактот за значајниот придонес на нашата организација Интернационалната Ромска Унија -ИРУ.

Интернационалната Конференција на Жената Ромка , ИРУ -Женско лоби во Стокхолм - Шведска се одржа на 22 март годинава. Таа се одржа во Скандик Хотелот во Тјоби. Се работи за воздигање на Ромското женско прашање во Рамките на ИРУ и истовремено пошироко.

Во рамките на тие активности свои излагања како и организациска поставеност на ИРУ женското лоби имаше повеќе дискутанти од ИРУ женското лоби.

Свои излагања имаа: Росита Гронфорс, Ен Маргарет Лив, Миранда Вуоласранта, Сисела Нордлинг Бланко, Анџелина Димитар Тајкон, Дијана Нојман, Миа Тајкон, Сунита меметовиќ, Барвул Соња, Кристинела , Домино Каи и други.