Како дел зацртани активности на ИРУ во втората половина од 2018 година е и одржување на редовен парламентарен собит на ОРУ делегатите. Овој пат втората Парламентарна сесија во 2018 година ќе се одржи од 1 до 3 септември годинава во Шведска -Хелсинборг.

Овој пат организацијата за одржување на оваа Парламентарна сесија на ИРУ ја превзема актуелниот Потпреседател на ИРУ парламентот Стефано Кузицов.

Сузана Ким WCC: - Можете ли да ја опишете малку историјата помеѓу ИРУ и ВЦЦ во текот на 1970-тите?
Зоран Димов Претседател на ИРУ:Важноста на оваа взаемна соработка меѓу ИРУ и Светскиот совет на црквите - Женева е составена од фактот дека многупати пред да дадат огромен придонес во развојот на движењето и активностите кога станува збор за Ромите како луѓе.

Од 19 до 21 август годинава по покана од Советот на Светските цркви - (WCC), чие седиште е во Женева се оствари средба со преставници на Интернационалната Ромска Унија - ИРУ и високите преставници на WCC. Делегацијата на ИРУ беше предводена од Претседателот Зоран Димов во придружба на Ларс Деметер од Шведска, Томас Актон и Мартин Бурел од В.Британија.

Како што е наведено од ИРУ дека од 1 до 3 септември годинава во Хелсинборг , Шведска ќе се одржи втората Парламентарна гопдишна сесија на ИРУ.

На овој состанок на Парламентот ќе земат учество над 40 делегати од над 20 држави, кои го потврдија своето учество.

За да биде Парламентарната сесија најдобро организирана ИРУ Кабинетот е во секојдневна комуникација и координација.

Како дел зацртани активности на ИРУ во втората половина од 2018 година е и одржување на редовен парламентарен собит на ОРУ делегатите. Овој пат втората Парламентарна сесија во 2018 година ќе се одржи од 1 до 3 септември годинава во Шведска -Хелсинборг. Овој пат организацијата за одржување на оваа Парламентарна сесија на ИРУ ја превзема актуелниот Потпреседател на ИРУ парламентот Стефано Кузицов.