На 1 Ноември 2022 година во официјална работна посета во офисот на Амбасадата на Шпанија во Р.С.Македонија од страна на Н.Е Хосе Луис Лозано Гарсија беше примен претседателот на Интернационалната Ромска Унија ИРУ, Зоран Димов.

.

За време на нивната средба Претседателот на ИРУ го запозна амбасадорот Гарсија за активностите кои ги спроведува ИРУ и неговот членство. Амбасадорот покажа интерес и воедно покажа подготвеност на соработка со ИРУ на повеќе полиња.

Претседателот Димов го запозна со активноста на ИРУ у реализација на Ромскиот Инвестициски Фондза кој амбасадорот Гарсија напомена дека е многу интересен проект и иницијатива како и дека ќе направи напори преку Владата на Шпанија и ромски и неромски бизнисмени да се вклучат во креирање на РИФ.

Воедно на национално ниво Димов го престави и проектот кој веќе функционира во Р.С.Македонија преку РБИЦМ а тоа е „Педагошки помошници„ за деца Роми од основното училиште.

Истовремено разговараа и за полето од културата и уметноста и поврзување на културни и филмски активности меѓу Ромите од Македонија и Ромите од Шпанија но и другите народи кои живеат во овие две држави.

На крајот од нивната средба беше кажано дека сега ќе се ангажираат и двете страни сите овие идеи и насоки чекор по чекор да се реализираат, и најавија скорешна и повторна средба.

Во рамките на 15-та Европска платформа за вклучување на Ромите, која се одржа во Прага, Чешка на 25 и 26 октомври, каде учествуваше и претседателот на ИРУ Зоран Димов, за време на одржување на овој настан се случи и една кратка средба помеѓу Димов и Еврокомесарката за еднаковост Хелена Дали.

Инаку претходно за време на посетата во Брисел претседсателот на ИРУ Димов имаше средба со Кабинетот на Хелена Дали каде им беа доставени документи за планирани активности од страна на ИРУ.

Инаку за време на нивната средба во Прага претседателот Димов и еврокомесарот Дали ги потврдија заложбите  каде акцентот беше ставен на профункционирање на Ромскиот Инвестициски Фонд – РИФ.

Еврокомесарката Дали беше претходно  запознаета за Ромскиот Инвестициски Фонд  и се заложи за негова реализација и активирање.

Како заклучок на сето ова од двете страни најавија повторна средба и разговор веќе во месец декември годинава во Брисел во кабинетот на еврокомесарот Дали во поширок состав, се со цел проширување на оваа стратешка рамка за Ромите во која како еден од важните елементи е и реализација на Ромскиот Инвестициски Фонд

 

Dear Delegates and members of the IRU, Brothers and Sisters!

 

It is my great honor as the President of the IRU to inform you about a very important situation for u8s as the IRU. Actually, since the very beginning of our functioning after the Congress of the IRU in March 2016 in Skopje, the dedication to regulate the obligations and tasks with several international institutions all over Europe and the world is slowly but certainly bringing results.

 

One of our goals as a part of the plan and program of the functioning of the IRU was to regulate the relations and functioning of the IRU in the activities and work of the EVZ Foundation in Berlin, Germany.

After several years of misunderstanding on both sides of the IRUs, on the one hand, IRU -Vienna, whose president is Zoran Dimov, and IRU - Latvia, whose president is Nortmunds Rudevics, is ending.

Within the past activities for meeting and reconciliation, which took place on the 23 of January 2018 in Berlin - Germany in the premises of the EVZ Foundation, a meeting was held between the two parties. At that meeting, besides the presidents of the two IRU, Dimov and Rudevics were present also Ivan Bariev from Russia, Gruia Bumbu from Romania, Vasily Dragoy from Moldova, Roman Choynacki from Poland, as well as two lawyers Dr Frank Reinhagen from Germany and Barry Fischer from the USA.

Changing the new composition of the Presidency of the IRU headed for a year and a half is Zoran Dimov and the participation of the Assembly of ERTF in Strasbourg confirmed the new status of the oldest and respectable World Roma Organization, the last day of the meeting the decision was made to forming Executive Committee ERTF, who will be one of the important pillars of the Council of Europe in Strasbourg to address Roma issues, gypsism and emigration.

This directly ERTF and all its affiliated organizations give importance to that IRU work openly, transparently and firmly in addressing all the core issues related to the Roma population.

Among other things, the Committee Chair of the ERTF Vuolsantra Miranda, President of the IRU Zoran Dimov, and among other Asmet Elezovski from NRC Lars Demetri MP from the PCER Samka Ibraimovski, Rutko Kawczinsky and others.