На 1 Ноември 2022 година во официјална работна посета во офисот на Амбасадата на Шпанија во Р.С.Македонија од страна на Н.Е Хосе Луис Лозано Гарсија беше примен претседателот на Интернационалната Ромска Унија ИРУ, Зоран Димов.

.

За време на нивната средба Претседателот на ИРУ го запозна амбасадорот Гарсија за активностите кои ги спроведува ИРУ и неговот членство. Амбасадорот покажа интерес и воедно покажа подготвеност на соработка со ИРУ на повеќе полиња.

Претседателот Димов го запозна со активноста на ИРУ у реализација на Ромскиот Инвестициски Фондза кој амбасадорот Гарсија напомена дека е многу интересен проект и иницијатива како и дека ќе направи напори преку Владата на Шпанија и ромски и неромски бизнисмени да се вклучат во креирање на РИФ.

Воедно на национално ниво Димов го престави и проектот кој веќе функционира во Р.С.Македонија преку РБИЦМ а тоа е „Педагошки помошници„ за деца Роми од основното училиште.

Истовремено разговараа и за полето од културата и уметноста и поврзување на културни и филмски активности меѓу Ромите од Македонија и Ромите од Шпанија но и другите народи кои живеат во овие две држави.

На крајот од нивната средба беше кажано дека сега ќе се ангажираат и двете страни сите овие идеи и насоки чекор по чекор да се реализираат, и најавија скорешна и повторна средба.

Во рамките на 15-та Европска платформа за вклучување на Ромите, која се одржа во Прага, Чешка на 25 и 26 октомври, каде учествуваше и претседателот на ИРУ Зоран Димов, за време на одржување на овој настан се случи и една кратка средба помеѓу Димов и Еврокомесарката за еднаковост Хелена Дали.

Инаку претходно за време на посетата во Брисел претседсателот на ИРУ Димов имаше средба со Кабинетот на Хелена Дали каде им беа доставени документи за планирани активности од страна на ИРУ.

Инаку за време на нивната средба во Прага претседателот Димов и еврокомесарот Дали ги потврдија заложбите  каде акцентот беше ставен на профункционирање на Ромскиот Инвестициски Фонд – РИФ.

Еврокомесарката Дали беше претходно  запознаета за Ромскиот Инвестициски Фонд  и се заложи за негова реализација и активирање.

Како заклучок на сето ова од двете страни најавија повторна средба и разговор веќе во месец декември годинава во Брисел во кабинетот на еврокомесарот Дали во поширок состав, се со цел проширување на оваа стратешка рамка за Ромите во која како еден од важните елементи е и реализација на Ромскиот Инвестициски Фонд

 

Respektirime delegatora thaj IRU membrora

Phraljalen thaj Phenjalen!

Ačhola man sar IRU Presidento baro hošipa te informirinav tumen thaj te hulavava akaja importanto sar amenge sar IRU informacia

Ko korkoro starto taro amaro savorengoro aktiviteto taro IRU Kongreso an o mart 2016 berš an o Skopje thaj o zori thaj regulacia an o savale e buteder internacionalno institucie  thaj fondacie sar an i Europa agjaar thaj an i lumia numa pohari resaja amari mangin.

Jekh taro amare dende aktivitetia thaj kotor taro Plano thaj strategia an o IRU sine thaj regulacia an o funkcioniriba e IRU-ske ko aktivitetia an i EVZ Fondacia an o Berlino, R.Germania.

O nekobor beršengoro nahaljovipa taro duj riga taro IRU- jekhe rigatar IRU -Viena kaskoro presidento si o Zoran Dimov, thaj IRU-Latvia kote si presidento o Nortmund Rudevic si čhivdo agor.

Ano pervazia anglutne aktivitetenge thaj abruštipa so sine ikerdo na o 23 januari 2018 berš an o Berlino - Germania ko ofiso taro EVZ Fondacia sine kerdo mitingo maškar o duj Riga. An o odova mitingo 

trujal o IRU presidentia Dimov thaj Rudevic than lele o Ivan Bariev tari Rusia, Gruja Bumbu Romania, Vasilia Dragoi Moldavia, Roman Čonjanski Polska, thaj o duj advokatia Dr Frank Repenhagen tari Germania thaj Bari Fiđer USA.

Ki trampa e neve sakhedipaske an o Presidiumi na o IRU kote an o čekat berš tekvaš si o Zoran Dimov thaj leiba than an i Asamblea taro ERTF an o Strazbur zojrakerela piri statusi sar majpurani, majbari thaj majrespektabilno lumiakiri romani organizacia kote an o agorutno dive taro mitingo sine andi decizia te kerel pe jekh Exesutivno Komiteto an o ERTF kote ka ovel jekh taro importantno fundamento an o Europakoro Konsilo ko Strazbur  ko daisali ano romane pučiba, anticiganizmo thaj i emigracia.

Akalea direkno o ERTF thaj sa olakere membria organizacie ka den importantnluko kaj o IRU si aktivno, transparentno thaj zorale kerela buti ko sa o pučiba kana si o Roma.

Maškar o ave akava Komiteto kote trujal oleste si o presidento an o ERTF i Miranda Vuolsantra thaj o IRU Presidento Zoran Dimov,  si panda o Ašmet Elezovski taro NRC . Lars Demetri deputati taro partia PCER , Samka Ibraimovski, o Rutko Kawchinski thaj avera.