Со промената на новиот состав на Претседателство на ИРУ на чие чело веќе година и пол е Зоран Димов, и учеството на Асамблеата на ЕРТФ во Стразбур, го потврди нсвојот статус на најстара и респектабилна светска ромска организација, на последниот ден од состанокот беше донесена одлука за формирање на Ексузитивниот Комитет на ЕРТФ , кој ќе биде како еден од важните столбови во Советот на Европа во Стразбур за решавање на ромските прашања , антициганизмот и емиграцијата.

Со ова директно ЕРТФ и сите нејзини придружни организации и даде до значај дека ИРУ работи отворено, транспарентно и црвсто во решавање на сите горливи прашања со кои се поврзани Ромската популација.

Меѓу другото во овој Комитет покрај Претседателот на ЕРТФ Миранда Вуолсантра, и Претседателот на ИРУ Зоран Димов, се и меѓу другите Ашмет Елезовски од НРЦ, Ларс Деметри пратеникот од редовите на ПЦЕР Самка Ибраимовски, Рутко Кавчински и други.