За време на средбата Тие беа запознати со ИРУ како организација и воедно, активности ко се превземаат во врска со ромските прашања.

Од страна на Офисот на ЕК и оделот за Ромската интеграција преставнивците  Лина Папамичалопоуло и Јана Балажова ги запознаа претседателството на ИРУ какви планови и стратегии завзема ЕК во имплементација на проекти кои се тесно поврзани со Ромите. И двете страни дадоа заложби за продолжување на соработката контактите и координација во реализацијата на истите и идните планови, со тоа што ИРУ како релевантна задача ја доби да направи поголем притисок во државите кои на големите проекти за Ромската заедница, не посветува посебно внимание, со акцент на поголем притисок врз Националните координатори во тие држави кои го имплеметнира тој проект.

Воедно во иднина од оваа плодна и конструктивна средба се дојде до заклучок ИРУ и Европската Комисија да направат поголема координација и позачестени контакти за да се констатираат сите моменти при реализација на имплементациа на тие проекти. И двете страни го искажаа своето големо задоволство до конструктивноста и приодот за решавање на евентуалните недоследности за реализации на проектите кои се за добробит на ромската популација во државите од кај доаѓаат.