Јуни 2014 година во Сибиу, Романија по смртта на дотогашниот претседател на ИРУ Флорин Чоаба, во присуство на голем број делегати од над 30 држави, за претседател е избран Дорин Чоаба од Романија, додека Зоран Димов од Р.Македонија е изгласан за Прв Премиер на ИРУ.