Јули, 2000 година во Прага - Чешка. Емил Шчука е избран за претседател на ИРУ. Воедно од овој Конгрес произлезе и Декларација дека  Ромите се вон територијална нација.