1990 години  во Полска во Серок, со присуство на 250 делегати. Теми за дискусија беа , Исплата на оштета за Ромите како жртви во периодот на Национал социјализмот - Втората Светска Војна, потоа се дискутираше за образованието, култура и јазик. Воедно официјално 8 Април е прогласен за Интернационален ден на Ромите, во чест на датумот кога е одржан Првиот светски Конгрес во 1971 година.