Април 1978 година во Женева Швајцарија, присуство на 120 делегати од 26 држави, и трансформација на името од Интернационален Ромски Комитет во Интернационална Ромска Унија, каде една година подоцна во 1978 година во месец мај ИРУ е регистрирана и во ОН.

Април 1971 година во Орпингтон/Лондон - Велика Британија, 23 делегати од 14 држави. Меѓу другите заклучоци и одлуки се: Дефинирање на ромското знаме како национален симбо, Џелем, Џелем промовирана како Ромска Химна, и терминот Циган да се замени со тернимологија Ром.