Во име на ИРУ се нејзиниот претседател Зоран Димов и потпреседателот Анатолиј Бутаков. Од женското лоби на ИРУ које исто така член во ЕРТФ, се Шефот ка ИРУ Комисиите Росита Гронфорс, Потпреседателот на ИРУ Ајтен Берлафа, кои се истовремено и членки на (IRWN / Phenjalipe), чиј претседател е Миранда Вуосаранта.

Меѓу присутните високи членови се и Сораја Пост европратеник од Шведска, финската европратеничка Сирпа Пиетикана, Тарја Халонен, поранешен претседател на Финска, г-ѓа Марија Руотанен, директор на комисиите, Парламентарно собрание на Советот на Европа и др.

Во двата дена ќе се дискутира за Ромите и патувачите за полесен пристап на Жената Ромка до нејзините права како и имплементација на Кационите планови за вклучување на Ромите и патувачите   (2016-2019),како и донесување стратешки документи. Конференцијата е  организирана под финското претседателство на Комитетот на министри на Советот на Европа.