Потоа оставир средба ии разговор со европарламентарецот Ливија Јарока. која истовремено покажа интерес и даде уваерување дека ќе ги подржи сите дадени оперативни планови од страна на ИРУ до законодавниот дом во ЕП.

Веднаш потоа се оствари средба и со Високиот комесар за правда од Европската Комисија Вера Јурова и тука беше разговарано за сензибилноста за остварување на своите права кога станува збор за Ромите како од Европа па и пошироко.

Беше дадено уверување дека со поголемо внимание ќе се следат сите слични проблеми за ефикасно и праведно решение.

На маргините за време на оваа посета беа остварени уште други средби со официјалните лица од Европските институции