На седницата, а истовремено и на одбележување на Денот на холокасутот свое присуство имаа и преставниците на ИРУ предводени од Претседателот Зоран Фимов и нејзиниот потпреседател Анатолиј Бутаков.

Истовремено тие имаа можност и да ги запознаат европските пратеници со донесената Стратешка Рамка на ИРУ како и донесените Стратешки резолуции на ИРУ, кои се предадени и кај високите преставници на Европскиот Парламент.

Ова преставува огромен успех и чест на најголемата и најстарата ромска светска организација ИРУ и показател дека е сериозен партенр на европските институции во креирање на полтиките кога станува збор за Ромите од целиот свет.