Воедно ќе се одржи и средба помеѓу претседателите на ЕП и ИРУ и ќе се разменат мислења за понатамошна заедничка соработка.

Во рамките на одбележување на сеќавање на Холокасутот Димов ќе има можност за свое кратко излагање во чест на овој ден.

Инаку за време на овој настан има најави и за кратки билатерални средби помеѓу високото раководство на ИРУ и со други сотанати функционери од оваа европска институција.