Челниците на ОН изразија подготвеност за уште подинамична и конкретна соработка со ИРУ со таргет на подигање на социо -економскиот статус на Ромската нација.

Воедно на Претседателот на ИРУ му беше доделена и ИД легитимацијата од ОН за да учествува на средби, сотаноци, седници и конференции кои ќе ги организира ОН во иднина.

Средбата со челниците на ОН - Виена помина во конструктивна и срдечна атмосфера и двете страни беа задоволни од оваа нивна прва официјална средба и разговори.