Претходно во Њујорк своја ИД картица со ЕКОСОС број ја регистрираше Анатолиј Бутаков, кој заедно со Бари Фишер ќе го надгледуваат офисот во Њујор, Америка.

Деновиве и потпреседателот на ИРУ Агуш Демировски го верификуваше своето асоцијативно членство и ИД ЕКОСОС број во Женева, Швајцарија.

Истото се очекува деновиве оваа процедура да заврши и во офисот во Виена Австрија.

Од овие акти е јасно дека ИРУ како ромска организација на ниво на светот зема многу значајно учество во креирање на политиките поврзани со Ромите од сите меридијани.