Воедно како негов заменик и рамноправен раководител со ИРУ  Комисијата  за религија и односи назначен е Вели Хусеин  од Хрватска и претавник на муслимаската верска заедница од Хрватска и пошироко.