За да не влезе во поголем трошок од негиовиот сопствен семееен буџет, локацијата за одржување на овој настан ја одбрал во неговото маало во Сибиу неговата локална црква каде е воедно и пастор „ Alci este Casa lui dumnezeu - Poarta cerurilori„ или во превод „Алци е божји дом - Порта кон небото„

Затоа и шефот на ИРУ традиционалниот ромски крис во име на валидните крисари му испрати писмо со барање да ги образложи сите факти на кој начин го организирал овој Конгрес на ИРУ 71, како и барајќи му валидна регистарција, статутарна одлука и друго.

Крисот му остави одредено време да даде одговор, а доколку не го стори тоа, ИРУ Крисот ќе ги превземе сите статутарни обврски за да поведе постапка и да го казни поради овој нелегален акт.

Инаку според ИРУ стаусот единствен валиден ИРУ е оној чое седиште и е со регистрација во Виена, Крисот е со седиште во Шведска и воедно има свој валиден ЕКОСОК број со регистрација во ОН, чиј претседател е Зоран Димов. Инаку следниот ИРУ Конгрес е најавен вна 5 август 2019 година во Лондон, В.Британија чие раководство ќе се одбере преку Демократска транзиција и електронско гласање, каде во базата веќе има околу 4.000 регистрирани гласачи од целиот свет.

Документот