Во тие рамки ИРУ ќе организира и Бизнис економски форум, каде како модератор ќе биде претседателот на ИРУ Зоран Димов а ке се разговара на повеќе теми со хрватските преставници како што е: „ Иновативни идеи во врска со социјалното претприемништво„. Тој ќе говори за учество на Ромски фирми и компании во проекти на ЕУ фондациите кои имаат карактер на изградба на социјални станови во ромските средини и сл. Истовремено да се развие и мрежата помеѓу ромските и неромските бизнис претприемачи.и нивна соработка како на национално така и на интернационално ниво.

Исто времено на крајот од ова случување е планирана традиционалната културна манифестација „Избор мис Интернационална ромска Убавица 2018.„

Во рамките нба ИРУ како организатор на овој настан е дечегаторо на ИРУ од Хрватска и претседател на Удруга Рома Истра, Вели Хусеон.