Кодексот го промовираше Шефот на Ромскиот Крис, г-дин Грегор Јулсон.

Кодексот исто така уште попрецизно го образложија и другите членови во Ромскиот Крис. Меѓу нив свое образложение и објаснување дадоа и другите членови на Ромскиот Крис како што се Теодор Муто од Шведска, Милош Николиќ, Роман Чојански, Јан Гил, Стефан Видов и Јозеф Лакатош.

Тие ја појаснија целта на Кодексот на Традиционалниот Ромски Крис е документ за нивна потранспарентна работа