Затоа и претседателот на ИРУ ги повикува заеднички членството на ИРУ како еден тим да присуствуваат на закажаниот состанок во Њујорк кој ќе се одржи заедно со доделување на ЕКОСОК бројот а тоа е од 16 до 18 Април кога ќе се верификува и членството на ИРУ во ОН.