Април 2013 во Сибиу, Романија од страна на 250 делегати од 34 држави, за нобв претседател е избран Флорин Чоаба од Романија.