Една од темите истовремено ќе биде и продлжување на реализација на започнатите активности за обештетување од страна на Германскиот пензиски фонд на лица родени во периодот од Втората Светска Војна и Холокаустот, кој процес е во тек и е активен втора година.

Тој ќе има контакт со луѓето од Србија кој се задолжени за сите административни активности во врска со овој процес, кој истовремено ги опфаќа и старите лоуѓе од Македонија и Бугарија.