Својата регистрација и официјално ја обелодени, каде седиштето е во Виена - Австрија. 

Со ова се заклучува темета околу ИРУ, и која е вистинската ИРУ. Инаку за потсетување новиот претседател на ИРУ е г-динот Зоран Димов од Македонија. Потребно е да се напомене дека за прв пат во историјата на ИРУ во новото раководство застапеноста на жената Ромка е над 40%.