, исто така присутни беа и двата Заменици Претседатели на ИРУ, г-динот Герард Линдер од Полска и Агуш Демировски од Швајцарија, Џозеф Џонс од Обединетото Кралство кој е и воедно Претседател на ИРУ Крисот, Стево Балог Претседател на ИРУ Парламентот од Австрија, заменик Претседателот на Парламентот Ангелица Маштакова од Италија, Заменик Претседател на ИРУ Крисот Мите Хасим од Босна и Трезорот на ИРУ Вели Хусеин од Хрватска. Имаше и Скајп комуникација со Гратан Паксон од Велика Британија  Претседател на Комисијата за Демократска Транзиција и со Рамуш Муарем -Генерален Секретар на ИРУ и исто така со Стево Кузицов од Шведска Заменик Претседател на ИРУ Парламентот. 

На денешниот состанок во Марибор, специфични насоки за активностите на ИРУ во периодот што доаѓа, со акцент и фокус за имплементацијата на работата на 11 члената Комисија за Демократска Транзиција и одржување на регуларната Парламентарна сесија која следи и која ќе биде одржана во Хрватска во Јуни 2016 во Бриони. 

Инаку ИРУ Кабинетот не застанува овде и веќе во следниот период од 20 до 26 Април ќе имаат состаноци со институции кои се важни за соработка а тие се со Претседателите на Европската Унија, Европскиот Парламент, Европскиот Совет, Европската Комисија, Обединетите Нации во Женева, состаноци во Берлин и друго.