Во рамките на активностите на ИРУ, своја Парламентарна сесија одржа во Скопје од 11 до 13 јули оваа година. Во деновинте на активностите, преставниците на ИРУ донесоа доста интересни дискусии како и заклучоци.

Еве кои се побитни точки на кои работеше ИРУ Парламентот деновиве: 

Во дебата каде беа повикани неколку амбасадаи во Р.М. свои видувања поради инциденти во матичните држави во врска со Ромите свој извештај поднесоа Амбасадата на Црна Гора каде преставена беше од Првиот секретар Селма Машовиќ, како и претсавникот на Руската Федерација г-дин Владимир Ткаченко.

Во продолжение се дискутираше за растечкиот бран на анти ромско расположение како во Европа и севтот.

Потоа се премина на гласање на измена во Статутот на ИРУ од Поглавје 5 за преименување на терминот Влада или Комесари, во Комисии, од причина што беше предложен поради неадекватното име и назив на тие функции.

Сите делегати едногласно ја изгласаа таа измена, и така одсега во ИРУ новата форма е Комисии и Комисионери, наместо досегашните „Министери„ или „Комесари„

After the end of the 10th Congress of the IRU in Skopje, which was held from the 18th to the 20th of March 2016, where its attended by over 70 delegates from 35 countries from 5 continents, was elected new leadership, officially confirmed its validity after all the flat and unfounded reactions by illegitimate "IRU - Latvia - Riga" headed by Nortmund Rudovic and Dorin Cioaba and his "Romanian IRU."

Today at the meeting of the Cabinet headed by the IRU President Zoran Dimov, was specifically discussed about the future direction and strategy of action of the International Romani Union - IRU.

As part of the celebrations during the Weekend of activities on the occasion for the 8th of April, International Roma Day in the office of the IRU. The meeting in Maribor - Slovenia despite President Zoran Dimov, was organized by the Vice President of the IRU Jasmina Ahemtaj.

Your Excellency 

The International Roma Union - IRU, as the biggest and the most serious International Organization, with 70 Delegates from 40 countries worldwide, which works and fights for the rights of the Roma in all continents, with its own representatives (Delegates) and follow up members in all of the relevant and bigger international, European and World institutions, serves as a valid body and office, which has the right to react, in moments of inadequate treatments, decisions, events which are directly concerned with the Roma population.

The IRU activities and the campaign is not appeased. The IRU strategy for active and fruitful work continued in the Brussels office of the European Commission. The IRU delegation led by the President of the IRU Mr.Zoran Dimov, accompanied by the President of the Parliament of the IRU Mr.Stevo Balog and the Vice President of the IRU Mr.Agus Demirovski, met with the staff of office of non-discrimination and Roma coordinators Ms. Lina Papamichalopoulo and Ms.Jana Balazhova.