Во Стразбур, седиштето на Советот на Европа, на 20 и 21 јуни 2018 година се одржа 5-от состанок "Дијалог со претставници на невладиниот сектор на Роми и патувачи". На состанокот присуствуваа невладини организации и поединци од цела Европа. Главната тема на состанокот е политичка учеството на Ромите и трагачите, присуството, зајакнувањето и влијанието во политичкиот и јавниот живот.

Како дел од Бордот на Доверители од германската Фондација на ЕВЗ, на овој редовен годишен состанок, кој овој пат се одржа во Прага -Чешка свое присуство за прав пат имаше и ново наименуваниот член во Бордот како преставник на Синтите и Ромите и актуелниот претседател на ИРУ, Зоран Димов.

Состанокот беше на 20 и 21 јуни, каде на агендата имаше повеќе точки, во врска со плановите за работа во наредната 2019 и одвојување на фондови, меѓу другото и за активности поврзани со Ромите и Синтите.

Поповод Бајрам Рамазан претседателот на Интернационалната Ромска Унија ИРУ -Зоран Димов, во свое име, и во име на сите делегати и членови на ИРУ испрати честитка до сите свои членови на ИРУ кои се од муслиманска вероисповед и воедно на сите муслимани во светот.

Во неа се вели: „На верниците од исламската вероисповед им посакувам овој празник да го прослават во радост и среќа, со топли чувства кои ќе го исполнат семејниот дом. 

Одобрен е специјалниот консултативен статус во ОН, Интернационалната Ромска Унија може да биде запрашана да подготви извештај за прекршоци на човековите права, според еден постар офицер во Њујорк. 

Во неговото писмо (8ми Јуни), го прифаќа ИРУ во НВО Секцијата на ЕКОСОЦ (Социјален и Економски Совет), шефот на дејствувањето г-дин Марк-Андре Дорел, рече дека спроведувањето на таква истрага сега лежи во рамките на одговорностите на организацијата, ако се побара такво нешто.

Дефинитивно и тоа се случи. Најстарата и најголема светска ромска организација -Интернационална Ромска Унија - ИРУ е дел од Обединтетите нации. Официјално тој статус на ИРУ го потврди и самата канцеларија на ОН, кое во писмена форма го информира претседателството на ИРУ, дека им е доделен ЕКОСОС статус на придружен член во ОН. Од страна на Економскиот и социјален совет (ЕКОСОЦ) на својот состанок за координација и управување од април 2018 година го усвои препорака на Комитетот и додели специјален консултативен статус. Одлуката е донесена според Резолуција 1996/31 на ЕКОСОК.